Kalētu muižas pils

 

Kalētu muižas pils – Kalētos no 16. gs. vidus valdīja barons Nolde, kas atmiņā palicis kā viens no aktīvākajiem baroniem mūsu pusē. Brūzis, rija, muižkunga ērberģis, klēts un pils ir tie objekti, kuru ēkas un to fragmenti ir saglabājušies līdz mūsu dienām. Kalētu muižas pils būvēta 1876. gadā. Mūsdienās pilī darbojas Kalētu pamatskola, bet ēkas kreisajā spārnā radoši strādā Mūzikas un mākslas skola.