Kultūras notikumi

Arī svētki ir darbs

Šajā sezonā Priekules Kultūras nama pašdarbības kolektīvi ir darījuši daudz, ar prieku un mīlestību. Kultūras namā kopumā darbojas astoņi amatiermākslas kolektīvi, kas ar saviem darba augļiem - dažādiem priekšnesumiem un pasākumiem - ir kuplinājuši ne tikai mūsu pilsētas un novada kultūras dzīves norises, bet priecējuši arī citus ārpus novada robežām.

Vidējās paaudzes deju kolektīvs (VPDK) “Duvzare” ar brašu deju soli ieskandināja rudens gadatirgu Skodā, pērn decembrī piedalījās labdarības lielkoncertā Aizputē, dejoja arī 18.novembra un Priekules pilsētas dzimšanas dienas pasākumos.

Sagaidot Latvijas 100.dzimšanas dienu, kuru svinēsim 2018.gadā, arī mēs uzsākām jaunu tradīciju – Baltā galdauta svētkus, kad kopā pulcējas savējie, lai sajustos kā viena saime, viena tauta. Duvzariešu izdejotais miniuzvedums “Saimes galds”, simbolizēja mūsu tautas stiprumu kopībā. Un kopībā izdejota arī Liepājas deju apriņķa deju skate, kurā VPDK “Duvzare” tika novērtēti ar I pakāpi un uzteikti kā izcili dejotāji. Ar to arī lepojamies.

Darbs neapstājas, jo nu jau dejotāji aktīvi mēģina jaunus deju soļus, lai piedalītos Kurzemes vēsturiskā novada deju svētkos „Pašā jūras vidiņā”, kas būs skatāmi 18.jūnijā Liepājas olimpiskajā centrā, kā arī deju lieluzvedumam Priekules Ikara svētkos 13.augustā.

Lepojamies arī ar Priekules sieviešu kora sasniegumiem Liepājas apriņķa koru skatē, kurā godam nopelnīta I pakāpe. Arī koris šajā sezonā ieskandinājis vairākus pasākumus gan Kultūras namā, gan ārpus tā – Jelgavā, Liepājā, Nīcā, Skrundā un citviet. Kā jaunu tradīciju uzsākām koru sadziedāšanās svētkus novembrī, kad daudzskanīgi un sirsnīgi izdziedājām dziesmas savai Latvijai. Un ar pavisam lielu prieku varam palielīties, ka arī dziedātāji šogad tikuši pie jauniem koncertu tērpiem. Ir prieks, ir gandarījums un ir arī darbs, kas turpinās. Šobrīd lielākais pasākums, kuram gatavojas Priekules sieviešu koris ir Latvijas sieviešu un vīriešu koru sadziedāšanās 4.jūnijā Cēsīs. Vēlam veiksmi un izdošanos.

Mēdz teikt, ka dzīve ir kā teātris un teātris ir kā dzīve. Arī mēs, priekulnieki, spēlējam teātri. Priekules Kultūras nama amatierteātris ar savām izrādēm “Gausīgie ierāvēji” un “Gudram gudrs padoms” šogad priecēja Gramzdas pagasta un Vaiņodes skatītājus un, piedaloties amatierteātru skatē Ventspilī, savu sniegumu izrādīja ventspilniekiem.  Mūsu pilsētā mīl teātri un tieši tāpēc pašā vasaras viducī – 16.jūlijā, visi tiek gaidīti uz Starptautisko amatierteātru festivālu “Prieka lietus”, kurš šogad norisināsies ne tikai Priekulē, bet viesosies arī katrā pagastā. Šim pasākumam aktīvi gatavojas pašmāju aktieri, tāpēc vēlēsim viņiem veiksmi, izturību un izdošanos. Un, uzsākot jaunu sezonu rudenī, ikviens, kas vēlas spēlēt teātri, tiek aicināts pievienoties Priekules amatierteātra pulciņam.

Lepojamies arī ar mūsu senioriem. Neskaitāmus pasākumus pilsētā kuplinājis un ārpus pilsētas milzumdaudz vietās uzstājies senioru ansamblis “Zilais lakatiņš” un deju kopa “Valceris”. Viņi uzstājas ne tikai Latvijā, bet dodas ārpus tās robežām un iepriecina skatītājus Lietuvā. 20.maijā mūsu seniori devās uz Riebiņu novadu, lai piedalītos Latvijas senioru sadraudzības festivālā. Paldies par atsaucību un sadarbību. Īpašu paldies vēlamies teikt čaklajām „Zilā lakatiņa” saimniecēm par Baltā galda klāšanu Brīvības svētkos 4.maijā. Vēlam neizsīkstošu enerģiju arī turpmāk.

Un nav jau svarīgi, kā piesaki sevi pasaulei - ar dziesmu, ar deju, vai acij skatāmu lietu. Galvenais ir darīt ar mīlestību. Gribas apgalvot, ka ar pavisam lielu mīlestību, pacietību un radošumu tapuši un top arī radošās apvienības “Saspraude” darbi. Daudzveidīgi, iedvesmojoši, interesanti un krāšņi. Tā īsumā varam raksturot “Saspraudes” dalībnieku darbus. Enerģiski, izdomas bagāti, apņēmīgi, radoši – tā varam raksturot pašus dalībniekus. Ar skaistu izstādi un sirsnīgu pasākumu, šajā sezonā, svinējām radošās apvienības “Saspraude” 10 gadu jubileju. Apsveicam un lepojamies, jo mūsu pilsētā ir daudz radošu un izdomas bagātu cilvēku, kas iezīmē savas krāsas ne tikai pilsētā, Latvijā, bet arī Eiropā. Paldies “Saspraudes” dalībniekiem par krāšņo un jauko pasākumu “Mūsu krāsas Eiropā”.  Arī turpmāk ir ieceres un plāni, kā darboties, kā parādīt cilvēkiem skaisto mākslā. Lai izdodas, lai sanāk!

Prieks arī par mūsu nama pašiem mazākajiem dalībniekiem – deju studiju “Ķiņķēziņi”, kuri ar krāšņu un sirsnīgu koncertu “Krāsainā pasaka” sveica pilsētas un novada iedzīvotājus Ģimenes dienā. Arī mazie dejotāji šogad piedalījušies vairākos pasākumos un priecējuši skatītājus ar saviem krāšņajiem dancīšiem. Lai ņiprs deju solis un smaids vaigos!

Visu jau nemaz nevar uzrakstīt ar ko lepojamies. Vēlamies teikt paldies kolektīvu vadītājiem par ieguldīto darbu un dalībniekiem, kas neskatoties uz aizņemtību ikdienas darbos, atrod laiku darboties pašdarbībā un ar saviem priekšnesumiem dāvāt prieku citiem. Lai mums visiem kopā izdodas arī turpmāk!

Priekules Kultūras nama mākslinieciskā vadītāja Liena Braže

FOTO

 

Atpakaļ