Notikumi

ESF projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” aktualitātes 2019./2020.mācību gada 1.semestrī

2019./2020. mācību gada 1.semestrī galvenā uzmanība veltīta skolēnu karjeras lēmumu pieņemšanas prasmju attīstīšanai. Skolēniem paplašināts redzesloks par profesiju daudzveidību, par dažādu profesiju darba apstākļiem un veicamo darbu specifiku. Karjeras konsultants karjeras stundās izmantojis didaktiskās spēles “Profesiju ābece”, “Darba stili”, “Pavāra darbarīki”, “Labdien, es esmu”. Pēc karjeras stundās noskatītajām videofilmām “ Četras veiksmīga cilvēka atslēgas”, “Drosme sapņot”, “Pielaiko profesiju”, “Stjuarta un pilota profesija” karjeras konsultants aicina jauniešus analizētas situācijas un rosina izdarīt secinājumus. Karjeras stundās karjeras konsultants ir rosinājis skolēnus izmantot NVA mājas lapā piedāvātos testus.

Oktobrī visās izglītības iestādēs tika organizēta Karjeras nedēļa, kurā skolēniem tika organizētas tikšanās ar dažādu profesiju pārstāvjiem. Pasākumus vadīja skolu absolventi – sabiedrisko attiecību speciālists, Neatliekamās medicīniskā dienesta darbinieks, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta darbinieks,  pavārs, konditors.

1.semestrī Priekules vidusskolas un Kalētu Mūzikas un mākslas pamatskolas jauniešiem karjeras lēmumu pieņemšanas apgūšanai tika noorganizētas  personības izaugsmes treneru vadītās nodarbības “Atrunas vai panākumi”, kurās jaunieši noskaidroja, vai spēj uzņemties atbildību par savu dzīvi un karjeru. Savukārt Krotes Kronvalda Ata pamatskolas un Virgas pamatskolas jaunieši par karjeras lēmumu pieņemšanu piedalījās pasākumā ”Sev pareizā lēmuma pieņemšana” , kurā noskaidroja veiksmīga uzņēmuma vadīšanas noslēpumus, kas nepieciešams, lai pieņemtu sev pareizo lēmumu.

 

Sīkāk par karjeras pasākumiem izglītības iestāžu interneta vietnēs:

Sev pareizā lēmuma pieņemšana
http://kaletuskola.lv/lv/projekti/karjeras-atbalsts-visp%C4%81r%C4%93j%C4%81s-un-profesion%C4%81l%C4%81s-izgl%C4%ABt%C4%ABbas-iest%C4%81d%C4%93s/open-news:486438

http://krotesskola.mozello.lv/esf-projekti/karjeras-izglitib/sev-pareiza-lemuma-pienemsan/

Karjeras nedēļa Kalētu Mūzikas un mākslas pamatskola http://kaletuskola.lv/lv/projekti/karjeras-atbalsts-visp%C4%81r%C4%93j%C4%81s-un-profesion%C4%81l%C4%81s-izgl%C4%ABt%C4%ABbas-iest%C4%81d%C4%93s/open-news:485783

 

Karjeras nedēļa un “Atrunas vai panākumi” Priekules vidusskolā

http://priekule.edu.lv/index.php/projekti/karjeras-izglitiba

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                    Priekules novada izglītības vadītāja Agrita Purviņa

 

Atpakaļ