Priekules novada pašvaldība


Priekules novada pašvaldība, Adrese: Saules iela 1, Priekule, Priekules novads, LV 3434

Tālrunis 63461006; e-pasts dome@priekulesnovads.lv

Darba laiks:

pirmdienās, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās 8:00 -12:00 un 12:45-17:00

piektdienās 8:00 -12:00 un 12:45 -16:00.

PIEŅEMŠANAS LAIKI 

AMATS

VĀRDS, UZVĀRDS

TĀLRUNIS

E-PASTS

Novada vadība

Novada pašvaldības domes priekšsēdētāja

Vija JABLONSKA

63461056

26523595

  vija.jablonska@priekulesnovads.lv

Novada pašvaldības priekšsēdētājas vietnieks

Ainars CĪRULIS

26490164

ainars.cirulis@priekulesnovads.lv

Priekules novada pašvaldības izpilddirektors

Andris RAZMA

63461391

29176392

direktors@priekulesnovads.lv

Dokumentu pārvaldības nodaļa
Dokumentu pārvaldības nodaļas vadītāja Inga KADIĶE 63461006 dome@priekulesnovads.lv
Dokumentu pārvaldības speciāliste Daiga TILGALE

63459069

22048505

daiga.tilgale@priekulesnovads.lv
Arhīva un dokumentu pārvaldības speciāliste Inta TAUČUS 63497948 inta.taucus@priekulesnovads.lv
Sabiedrisko attiecību
speciāliste
Iluta DREIMANE

63497947
26171833

priekulesavize@inbox.lv
VPVKAC vadītāja Vizma GARKALNE 66954870 priekule@pakalpojumucentri.lv   

Juriste

Ināra AVOTIŅA

 63497910
25424180

inara.avotina@inbox.lv

Jurista palīdze

Rita VAIVARE

63497910

rita.vaivare@priekulesnovads.lv

Personāla vadības speciāliste

Iveta JUŠKEVIČA

63497941
26423443

amatpersonas@priekulesnovads.lv

Priekules novada darba aizsardzības un ugunsdrošības speciāliste Irute ZIŅĢE

26128491

iruta.zinge@priekulesnovads.lv

Kultūras nodaļa

Kultūras vadītājs

Gundars VENENS

63497942
27872433

gundars.venens@priekulesnovads.lv  

Tūrisma vadītāja Dace GAILĪTE

63497950
26132442

       turisms@priekulesnovads.lv

Izglītība 

Izglītības vadītāja

Agrita PURVIŅA 26138392 agrita.purvina@priekulesnovads.lv

Priekules vidusskolas direktore 

Irina TIESNESE

26671920 

 priekulesvsk@priekulesnovads.lv

Priekules vidusskolas direktora vietniece mācību darbā

Airita EŠENVALDE

29227734

 priekulesvsk@priekulesnovads.lv

PII "Dzirnaviņas"vadītāja

Ina DALBIŅA

26341151

 ina.dalbina@priekulesnovads.lv

Priekules mūzikas un mākslas skolas direktore

Inita RUBEZE

22008528

priekulesmms@priekulesnovads.lv

 ATTĪSTĪBAS PLĀNOŠANAS NODAĻA

Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja

Una RŽEPICKA

63497939

26101674

una.rzepicka@priekulesnovads.lv 

Projektu koordinators

Guntars JANKUS

63497949

26368221

guntars.jankus@priekulesnovads.lv

Informācijas sistēmu uzturētāji

Ivars POĻJAŠČENKO

Lauris ŠTĀLS 

63497945
26622672

63497945

Ivars.poljascenko@priekulesnovads.lv

Lauris.stals@priekulesnovads.lv

Datu aizsardzības speciālists Jānis HERMANIS 20211325 janis.hermanis@sits.lv

Priekules pagasta lauksaimniecības konsultante

Vizma GARKALNE

29178312

vizma.garkalne@inbox.lv

Priekules novada lauku attīstības konsultante

Irina GINTERE

28310484

irina.gintere@llkc.lv

Nekustamo īpašumu speciāliste (Priekules pilsēta un pagasts, Bunkas pagasts)

Ilze LĀCĪTE

63497938

28671972

ilze.lacite@priekulesnovads.lv

Nekustamo īpašumu speciāliste (Virgas, Gramzdas, Kalētu pagasts)

Marina KOKOVIHINA

63454857

29430925

marina.kokovihina@priekulesnovads.lv

Būvinženieris

Jānis SKADIŅŠ

25708801

janis.skadins@priekulesnovads.lv

 FINANŠU NODAĻA

Finanšu nodaļas vadītāja

Silvija SKADIŅA

63459070

28683785

silvija.skadina@priekulesnovads.lv 

Galvenā grāmatvede

Aina ĶIPSTE

63461143

aina.kipste@priekulesnovads.lv

Galvenās grāmatvedes vietniece

Dzintra SOKOLOVSKA

63461143

dzintra_s@tvnet.lv
dzintra.sokolovska@priekulesnovads.lv

Grāmatvede

Roma BERĶE

63459068

roma.berke@priekulesnovads.lv

Grāmatvede

Genovaite VAIČEKAUSKA

63497944

 genovaite.vaicekauska@priekulesnovads.lv

Grāmatvede

Inese PAULAUSKA

63459068

inesepaula3@inbox.lv
inese.paulauska@priekulesnovads.lv

Grāmatvede

Mārīte GARKALNE

63497944

 marite.garkalne@priekulesnovads.lv

Grāmatvede kasiere

Ilze SOKOLOVSKA

63461433

ilze.sokolovska@priekulesnovads.lv

Galvenais iepirkumu speciālists 

Juris DŽERIŅŠ

 63497911

 juris.dzerins@priekulesnovads.lv 

Iepirkumu speciāliste Līga ŠĒNFELDE 63497951 liga.senfelde@priekulesnovads.lv

PRIEKULES NOVADA DZIMTSARAKSTU NODAĻA

Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja

Iveta JUŠKEVIČA

63497941
26423443

dzimtsaraksti@priekulesnovads.lv

PRIEKULES NOVADA BĀRIŅTIESA  

Bāriņtiesas priekšsēdētāja

Olga NIEDOLA

63461240
26661510

barintiesa@priekulesnovads.lv

Bāriņtiesas priekšsēdētajas vietniece

Iveta KALNENIECE

63461240

22047889

iveta.kalneniece@priekulesnovads.lv

Bāriņtiesas locekle Bunkā

Inese BALČUS

63454719

26392286

  inese.balcus@priekulesnovads.lv

Bāriņtiesas locekle Gramzdā

Anita GRUNTE

63454771

29185579

 anita.grunte@priekulesnovads.lv

Bāriņtiesas locekle Kalētos

Mārīte SERGEJEVA

63461564

22008691

 marite.sergejeva@priekulesnovads.lv

Bāriņtiesas locekle Virgā

Antra JUSUPOVA

63454848

26472640

  antra.jusupova@priekulesnovads.lv

PRIEKULES NOVADA SOCIĀLAIS DIENESTS

Sociālā dienesta vadītāja

Andra VALUŽE

26609076

andra.valuze@priekulesnovads.lv

Sociālā dienesta vadītājas vietniece

Liene OKNERE 26180665 liene.oknere@priekulesnovads.lv

Priekules pilsētas sociālā darbiniece

Inese KRŪZA

63497943

26627451

inese.kruza@priekulesnovads.lv

Priekules pilsētas sociālā darbiniece darbam ar ģimeni un bērniem

Dace PUTNIŅA

63497943

28629984

dace.putnina@priekulesnovads.lv

Sociālā atbalsta centra vadītāja

Liene OKNERE 

63452008

26180665

atbalstacentrs@priekulesnovads.lv 

Bunkas pagasta pārvaldes sociālā darbiniece

Dace VANAGA

26390958

28397710

dace.vanaga@priekulesnovads.lv

Gramzdas pagasta pārvaldes sociālā darbiniece

Evita DĒZNIECE

63454797

29470883

evita.dezniece@priekulesnovads.lv

Kalētu pagasta pārvaldes sociālā darbiniece

Evita DĒZNIECE

63461576

29470883

evita.dezniece@priekulesnovads.lv

Virgas pagasta pārvaldes sociālā darbiniece

Zenta FRICKOPE

63454848

26605289

zenta.frickope@priekulesnovads.lv

PRIEKULES NOVADA PAŠVALDĪBAS BŪVVALDE

Būvvaldes vadītāja

Ineta BUTĀNE

29283768

ineta.butane@priekulesnovads.lv

Būvinspektors

Guntars ĻAUDĀMS

26004855

guntars.laudams@priekulesnovads.lv

PRIEKULES KULTŪRAS NAMS

Priekules Kultūras nama direktore

Mākslinieciskās daļas vadītāja

Rigonda DŽERIŅA

Liena BRAŽE

63461373

26260526

29163439

 kulturasnams@priekulesnovads.lv

rigonda.dzerina@inbox.lv

lienabraze@inbox.lv

PRIEKULES PILSĒTAS BIBLIOTĒKA

Bibliotēkas vadītāja

Zenta SVARA

63461600

zentasvara50@inbox.lv

Bibliotekāre

Maija GRANTIŅA

63461600

maija343@inbox.lv

PRIEKULES DAUDZFUNKCIONĀLĀ SPORTA HALLE

Novada sporta vadītājs

Mārtiņš MIKĀLS

28631995

martins.mikals@inbox.lv

martins.mikals@priekulesnovads.lv

Novada sporta metodiķis

Raitis FELDMANIS

22454094

feldzis18@inbox.lv 

Sporta halles saimniecības vadītājs

Arturs ZĪLĪTIS

28628007

 

PAŠVALDĪBAS

TERITORIJA UN

MĀJOKĻU

APSAIMNIEKOŠANA

Autobusa vadītājs

Kravas automašīnas vadītājs

Auto greidera vadītājs

Ivars VISMANIS

Edvīns RŪJA

Arvīds NĀCKALNS

28638411

26411770

 

 

Saimniecības vadītājs Priekules pilsētā un pagastā

Edgars RUBEZIS

29428641

 

Mikroautobusa vadītājs, sagādnieks

Oļegs KAUPIS

26193539

 

Elektriķis

Aigars LEGZDIŅŠ

26141560

aigarslegzdins@inbox.lv

 

Pasākumu kalendārs

Ar kādām sajūtām sagaidāt Latvijas simtgadi?

Rezultāti