Kalētu pagasta pārvalde


Kalētu pagasta pārvalde, Adrese:  Liepu aleja 6,  Kalētu pagasts, Priekules novads, LV-3484,

tālr. 63461497; e-pasts: kaleti@priekulesnovads.lv

Darba laiks:  pirmdienās, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās 8:00 -12:00 un 12:45 - 17:00, piektdienās 8:00 -12:00 un 12:30 -15:30.

 PIEŅEMŠANAS LAIKI

AMATS

VĀRDS, UZVĀRDS

TĀLRUNIS E- PASTS
Pārvaldes vadītāja Agrita DRIVIŅA

29178398

 

agritadrivina@inbox.lv

 

Pārvaldes sekretāre kasiere Inga PRŪSE 63461497
26576691

 

kaleti@priekulesnovads.lv

inga.pruse@priekulesnovads.lv

Bāriņtiesas locekle Mārīte SERGEJEVA

63461564 

22008691

 marite.sergejeva@priekulesnovads.lv
Sociālā darbiniece Evita DĒZNIECE

63461576

29470883

evita.dezniece@priekulesnovads.lv  

Tautas nama vadītāja

Svetlana ZAŠE-ZASA

28368911

 
Kalētu bibliotēkas vadītāja

Elita JAUNZEME

(Atvaļinājumā no 1. - 31. jūlijam, bibliotēka slēgta)

63461547
29462058
28303698 

 elitajaun@inbox.lv

Zemes lietu speciāliste

Marina KOKOVIHINA

63454857
29430925 

marina.kokovihina@priekulesnovads.lv

Kalētu feldšeru-vecmāšu punkta vadītāja Iluta FUTRAKA

26155193

 
Kalētu feldšeru-vecmāšu punkta feldšere

Sandra BLUKA

28322201  
Komunālās saimniecības pārzinis Guntis GRIETĒNS

28619970

 
Kalētu pamatskolas direktore un Kalētu Mūzikas un mākslas skolas direktores p.i. Inese KUDUMA 25915795  
Kalētu Mūzikas un mākslas skolas direktores vietniece Līga KVĀŠE 26608715  
Kalētu pamatskolas direktores vietniece Inga SEDOLA 26551307  
Kalētu pagasta sporta organizators Ģirts LOČMELIS 26419756  
Kalētu pirmsskolas metodiķe Rūta FELDMANE 26451857  
Kalētu tūrisma gide un senlietu krātuves vadītāja Arta 
TROIKA

26423893

 

Autobusu vadītāji

 

Andrejs LOHANSKIS

Jānis VAMZIS

28365863


28612247

 
Elektriķis Ivars MEDNIS 25412250  

  

Pasākumu kalendārs