Sabiedrība

Krotes ciemā- tautas tradīciju rituālu laukums!

Bunkas pagasta Krotes ciemā vasara noslēgusies ar realizētu ieceri- teritorijā starp Krotes Kronvalda Ata pamatskolu un ciema bibliotēku ir izbūvēts tautas tradīciju rituālu laukums. Turpmāk tā būs vieta, kur Krotes ciema, Bunkas pagasta un arī novada iedzīvotājiem un viesiem folkloras kopa “Traistēni” ierādīs latvju godus. Folkloras kopa “Traistēni”, vadītāja Līga Strēle, ir pazīstami gan novadā, gan Latvijā ar piedalīšanos visdažādākajos konkursos un skatēs, un tas nav viņu vienīgais uzdevums. Kopa ir arī latvju tradīciju sargātāji un uzturētāji. Ik gadus folkloras kopa sadarbībā ar skolu un pagasta pārvaldi organizē dažādu latvju godu cildināšanas pasākumus, lai nodotu nākamām paaudzēm mūsu kultūras mantojumu. Līdz šim šiem pasākumiem tika piemeklētas un pielāgotas norises vietas, bet nu, realizējot Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atklāta projektu iesniegumu konkursa projektu “Teritorijas daļējs labiekārtojums, gadskārtu godu un tautas tradīciju rituālu laukums Krotē, Bunkas pagastā, Priekules novadā”, Nr. 19-02-AL13-A019.2203-000007, ir radīta īpaša un pielāgota vieta tautas tradīciju iedzīvināšanai un nodošanai nākamajām paaudzēm. Jaunais laukums ir gana plašs, lai tajā varētu sniegt gan priekšnesumus, gan mācīt dejot tautu dejas, gan ierādīt dažādus latvju rituālus. Laukuma malā ir izveidota gan ugunskura vieta, gan pavarda vieta, kur nepieciešamības gadījumā var pagatavot kādu tradicionālo ēdienu. Laukuma segums ir no bruģakmens, kas atvieglo arī tā uzturēšanu un kopšanu. Laukums pieejams iedzīvotājiem ne tikai folkloras kopas “Traistēni” organizētajos pasākumos. Laukuma pielietojums ir multifunkcionāls un piekļuve tam nav un netiks ierobežota.

   

   

   

Projekta kopējās izmaksas 21 249,27 EUR ar PVN no kurām 13 812,03 EUR ir biedrības “Liepājas rajona partnerība” administrētais Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atbalsts. Pašvaldības līdzfinansējums ir 7 437,24 EUR.

Svinīga laukuma atklāšana notiks 22.septembrī, kad kopā ar folkloras kopu “Traistēni” aicinām visus interesentus kopīgi atzīmēt Baltu vienības dienu, kuras tradīcija aizsākusies nu jau samērā senajā 2000.gadā par godu 1236.gada 22.septembrī notikušajai Saules kaujai. Šī diena būs arī ļoti nozīmīga pašai folkloras kopai “Traistēni”, jo šajā dienā kopa izdziedās savus 25 gadus kopā ar tuviem un tāliem draugiem. Pasākums jaunajā tautas tradīciju laukumā Krotē sāksies plkstn.17:00. Vairāk informācijas par pasākumu atradīsiet ŠEIT.

Uz tikšanos 2020.gada 22.septembrī Krotē- tautas tradīciju un rituālu laukumā!

04.09.2020.

Bunkas pagasta pārvaldes vadītāja

Patricija Andersone

Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja

Una Ržepicka

Atpakaļ