Sabiedrība

Biedrības „Saspraude” pieredzes apmaiņas ekskursija 06.09.2014.

 Pateicoties projektā piesaistītajiem Priekules novada pašvaldības līdzekļiem, biedrības „Saspraude” dalībnieki varēja paceļot pa Kurzemi un baudīt dažādus mākslas izpausmes veidus.

Apmeklējām „Salmu darbnīcu”, kur pārsteidza milzīgs daudzums no salmiem darinātas figūriņas – lielas un mazas. Izmantojām iespēju piedalīties radošās nodarbībās, lai gūtu ieskatu salmu figūru tapšanas procesā. Tālāk mūsu ceļš veda uz Sabili, kur tikāmies ar atraktīvo Amatu mājas saimnieci. Guvām jaunas ierosmes un sadarbības partnerus. Vīna kalna „iekarošana” pavēra skatu uz pavisam citādu Sabili, tās jumtiem, un visu beidzot pievakarē nesteidzoties baudījām Pedvāles mākslas darbus.

Esam gandarīti par redzēto un iegūto!

"Saspraude"

Atpakaļ