Virgas pagasta pārvalde

Virgas pagasta pārvalde,  Adrese: "Pagastmāja", Paplaka, Virgas pagasts,

Priekules novads, LV-3433;  tālr.: 63461052

e-pasts: virga@priekulesnovads.lv

Darba laiks
Pirmdiena, otrdiena, trešdiena, ceturtdiena  8:00 - 12:00 un 12:45 - 17:00 
Piektdiena 8:00 - 12:00 un 12:30 - 15:30 

PIEŅEMŠANAS LAIKI

AMATS VĀRDS, UZVĀRDS TĀLRUNIS E- PASTS
Pārvaldes vadītāja

Daiga EGLE 

29472063

daiga.egle@priekulesnovads.lv
daiga.egle@inbox.lv

Dokumentu pārvaldības speciāliste, kasiere Zigrīda PJULZE 


63461052
 

virga@priekulesnovads.lv

Sociālā darbiniece

Evita DĒZNIECE 

29470883

soc.virga@priekulesnovads.lv 

Nekustamo īpašumu speciāliste Marina KOKOVIHINA

63454857 (tikai pirmdienās)
29430925

marina.kokovihina@priekulesnovads.lv
marinapapl@inbox.lv

Virgas pagasta kultūras pasākumu organizatore

Daira ŠALMA 

26528782

kulturavp@gmail.com
daira.salma@gmail.com

Tūrisma speciāliste Purmsātos  Ieva ŠTEINBERGA  29353408 ieva-steinberga@inbox.lv

Virgas pagasta bibliotēkas vadītāja

Gunta RUNE 

 

28320254 paplaka.biblioteka@inbox.lv
Virgas pagasta Purmsātu bibliotēkas vadītāja Vita LINDE

26150366

purmsatubiblioteka@priekulesnovads.lv
Virgas pagasta Paplakas bibliotēkas vadītāja Gunta RUNE 28320254 paplaka.biblioteka@inbox.lv
Saimniecības vadītājs Gints ROZENBERGS

26109863

rozenbergs.gints@inbox.lv
Virgas pirmsskolas izglītības iestāde “Gaismiņa” vadītāja

Zaiga ŪDRIŅA

 26386560
 26606133
pii.gaismina@priekulesnovads.lv
Virgas pamatskolas saimniecības vadītājs Mareks ŠULCS  29472843  
Mežupes pamatskolas direktore  Anitra ŠNEIDERE

63454904

29217096
mezupesskola@priekulesnovads.lv
Mežupes pamatskolas direktores vietniece izglītības  jomā Gunta LEJA

29124675

mezupesskola@priekulesnovads.lv
Mežupes pamatskolas direktores vietniece audzināšanas  jomā Ilze KADAĢE 63454904 mezupesskola@priekulesnovads.lv
Mežupes pamatskolas sociālā pedagoģe Svetlana AUZNIECE 63454904 mezupesskola@priekulesnovads.lv
Mežupes pamatskolas saimniecības vadītājs Gatis JAUNZEMS 29363874 mezupesskola@priekulesnovads.lv
Mežupes pamatskolas lietvede Sarmīte DRIVIŅA 63454879 mezupesskola@priekulesnovads.lv
Audēju, rokdarbnieču pulciņa vadītāja  Ināra SVIPSTE  26146335  
Radošā pulciņa vadītāja Ieva ŠTEINBERGA   29353408 ieva-steinberga@inbox.lv
Purmsātu brīvā laika centra uzraudze Ieva ŠTEINBERGA  29353408 ieva-steinberga@inbox.lv
Virgas tradīciju nama uzraudze Rima HNIČOVA 28708860  
Ambulatorās medicīnas medmāsa

Sarmīte EIDINTA 

23372763

29324890
sarmite.eidinta@inbox.lv
Prūšu ūdenskrātuves uzraudze Alīda  PUTERE  29377366  
Purmsātu kapsētas pārzine Vida STAŠKIENE 25770237  
Paplakas kapsētas pārzine

Vida STAŠKIENE

25770237  
Virgas kapsētas pārzinis

Valdis BRUNDZĀTS 

29173188  
Autobusa vadītājs Ivars FRICKOPS  28607619  
Elektriķis Zigurds GULTNIEKS 22014628