Virgas pagasta pārvalde

Virgas pagasta pārvalde,  Adrese: "Pagastmāja", Paplaka, Virgas pagasts,

Priekules novads, LV-3433;  tālr.: 63461052

e-pasts: virga@priekulesnovads.lv

Darba laiks
Pirmdiena, otrdiena, trešdiena, ceturtdiena  8:00 - 12:00 un 12:45 - 17:00 
Piektdiena 8:00 - 12:00 un 12:30 - 15:30 

PIEŅEMŠANAS LAIKI

AMATS VĀRDS, UZVĀRDS TĀLRUNIS E- PASTS
Pārvaldes vadītāja Daiga EGLE

29472063

daiga.egle@priekulesnovads.lv
daiga.egle@inbox.lv

Dokumentu pārvaldības speciāliste, kasiere Zigrīda PJULZE


63461052

virga@priekulesnovads.lv

Sociālā darbiniece Zenta FRICKOPE

26605289

63454848

zenta.frickope@priekulesnovads.lv
Bāriņtiesas locekle Antra JUSUPOVA

26472640

antra.jusupova@priekulesnovads.lv
Nekustamo īpašumu speciāliste Marina KOKOVIHINA


29430925

marina.kokovihina@priekulesnovads.lv
marinapapl@inbox.lv

Virgas pagasta kultūras pasākumu organizatore

Daira ŠALMA

26528782 kulturavp@gmail.com
daira.salma@gmail.com
Tūrisma speciāliste Virgā  Maira RUNE 26344675  
Tūrisma speciāliste Purmsātos  Ieva ŠTEINBERGA 29353408  
Virgas pagasta bibliotēkas vadītāja Gunta RUNE 28320254 gunta.rune@priekulesnovads.lv
Virgas pagasta Purmsātu bibliotēkas vadītāja Vita LINDE


26150366

 
Virgas pagasta Paplakas bibliotēkas vadītāja Gunta RUNE 28320254 gunta.rune@priekulesnovads.lv
Saimniecības vadītājs Gints ROZENBERGS

26109863

rozenbergs.gints@inbox.lv

Virgas pamatskolas direktore

Zaiga ŪDRIŅA

 26386560
 26606133

 virgasskola@priekulesnovads.lv

Virgas pamatskolas saimniecības vadītājs Mareks ŠULCS  29472843  
Purmsātu speciālās internātpamatskolas direktore  Anitra ŠNEIDERE

63454904

29217096
 purmsatuskola@priekulesnovads.lv
Purmsātu speciālās internātpamatskolas direktores vietniece izglītības jomā Aija PESE

63454904

28348287
 purmsatuskola@priekulesnovads.lv
Purmsātu speciālās internātpamatskolas direktores vietniece izglītības jomā Gunta LEJA

63454904

29124675
purmsatuskola@priekulesnovads.lv
Purmsātu speciālās internātpamatskolas sociālā pedagoģe Svetlana AUZNIECE 63454904  purmsatuskola@priekulesnovads.lv
Purmsātu speciālās internātpamatskolas saimniecības vadītājs Gatis JAUNZEMS 29363874  purmsatuskola@priekulesnovads.lv
Purmsātu speciālās internātpamatskolas lietvede Sarmīte DRIVIŅA 63454879  purmsatuskola@priekulesnovads.lv
Audēju, rokdarbnieču pulciņa vadītāja  Ināra SVIPSTE  26146335  
Radošā pulciņa vadītāja Ieva ŠTEINBERGA  29353408  
Purmsātu brīvā laika centra uzraudze Ieva ŠTEINBERGA  29353408  
Virgas tradīciju nama uzraudze Rima HNIČOVA 28708860  
Ambulatorās medicīnas medmāsa Sarmīte EIDINTA

23372763

29324890
 sarmite.eidinta@inbox.lv
Prūšu ūdenskrātuves uzraudze Alīda  PUTERE  29377366  
Purmsātu kapsētas pārzine Anna JONUŠAITE 25702824  
Paplakas kapsētas pārzine Vida STAŠKIENE 25770237  
Virgas kapsētas pārzinis Valdis BRUNDZĀTS  29173188  
Autobusa vadītājs Ivars FRICKOPS  28607619  
Elektriķis Zigurds GULTNIEKS 22014628  

 

Pasākumu kalendārs