Virgas pagasta pārvalde

Virgas pagasta pārvalde,  Adrese: "Pagastmāja", Paplaka, Virgas pagasts,

Priekules novads, LV-3433;  tālr.: 63461052

e-pasts: virga@priekulesnovads.lv

Darba laiks
Pirmdien, otrdien, trešdien, ceturtdien  8:00 - 12:00 un 12:45 - 17:00 
Piektdien 8:00 - 12:00 un 12:45 - 16:00 

PIEŅEMŠANAS LAIKI

AMATS VĀRDS, UZVĀRDS TĀLRUNIS E- PASTS
Pārvaldes vadītāja Daiga EGLE

29472063

daiga.egle@priekulesnovads.lv
daiga.egle@inbox.lv

Dokumentu pārvaldības speciāliste, kasiere Zigrīda PJULZE


63461052

63454848

virga@priekulesnovads.lv

Sociālā darbiniece Zenta FRICKOPE

26605289

63454848

zenta.frickope@priekulesnovads.lv
Bāriņtiesas locekle Antra JUSUPOVA

26472640

antra.jusupova@priekulesnovads.lv
Nekustamo īpašumu speciāliste Marina KOKOVIHINA


29430925

marina.kokovihina@priekulesnovads.lv
marinapapl@inbox.lv

Virgas pagasta kultūras pasākumu organizatore    25618600 kulturavp@gmail.com
Virgas pagasta bibliotēkas vadītāja Gunta RUNE 28320254 gunta.rune@priekulesnovads.lv
Virgas pagasta Purmsātu bibliotēkas vadītāja Krista AUZNIECE


29666264

krista.auzniece@inbox.lv  
Virgas pagasta Paplakas bibliotēkas vadītāja Gunta RUNE 28320254 gunta.rune@priekulesnovads.lv
Saimniecības vadītājs Gints ROZENBERGS

26109863

rozenbergs.gints@inbox.lv

Virgas pamatskolas direktore

Zaiga ŪDRIŅA

 26386560
 26606133

 virgasskola@priekulesnovads.lv

Virgas pamatskolas saimniecības vadītājs Jānis GAILIS 26495866  
Purmsātu speciālās internātpamatskolas direktore  Anitra ŠNEIDERE

63454904

29217096
 purmsatuskola@priekulesnovads.lv
Purmsātu speciālās internātpamatskolas direktores vietniece izglītības jomā Aija PESE

63454904

28348287
 purmsatuskola@priekulesnovads.lv
Purmsātu speciālās internātpamatskolas direktores vietniece izglītības jomā Gunta LEJA

63454904

29124675
purmsatuskola@priekulesnovads.lv
Purmsātu speciālās internātpamatskolas sociālā pedagoģe Svetlana AUZNIECE 63454904  purmsatuskola@priekulesnovads.lv
Purmsātu speciālās internātpamatskolas saimniecības vadītājs Gatis JAUNZEMS 29363874  purmsatuskola@priekulesnovads.lv
Purmsātu speciālās internātpamatskolas lietvede Sarmīte DRIVIŅA 63454879  purmsatuskola@priekulesnovads.lv
Virgas tradīciju nama uzraudze Rima HNIČOVA 28708860  
Ambulatorās medicīnas medmāsa Sarmīte EIDINTA

23372763

29324890
 sarmite.eidinta@inbox.lv
Purmsātu kapsētas pārzine Anna JONUŠAITE 25702824  
Paplakas kapsētas pārzine Vida STAŠKIENE 25770237  
Virgas kapsētas pārzine Astrīda GRĪSLE 29840113  
Autobusa vadītājs Ivars FRICKOPS  28607619  
Elektriķis Zigurds GULTNIEKS 22014628  

 

Pasākumu kalendārs