SabiedrībaCiemiņi Virgas pirmsskolā
2018-01-17
2017. gada 19. decembrī Virgas pirmsskolas četrgadīgo un piecgadīgo bērnu grupā uzņēma ciemiņus.


Gada pateicības balle Priekules novadā
2017-12-15
9. decembra pievakarē Priekules novada pašvaldība rīkoja Gada pateicības balli, kas tradicionāli notika Bunkas kultūras namā, kur ir novada vislielākā viesību zāle.


Kopīgiem spēkiem iepriecināt citam citu
2017-12-11
2017. gadā Priekules kultūras namā jau ceturto reizi novembra izskaņā, laikā pirms pirmās Adventes, risinājās ikgadējais labdarības tirdziņš.


Kurzemes reģiona deinstitucionalizācijas plānā piedāvātie risinājumi
2017-12-01
Novembrī Kurzemes iedzīvotājiem tika piedāvāts iepazīties un apspriest Kurzemes plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāna (KPR DI plāns) 2.redakcijā iekļautos risinājumus sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu labākai pieejamībai.


Kurzemes reģiona deinstitucionalizācijas plāna sabiedriskā apspriešana
2017-11-07
2017. gada 1. un 2.novembrī Kuldīgā, Ventspilī un Liepājā notikušas Kurzemes reģiona deinstitucionalizācijas (DI) plāna 2.redakcijas sabiedriskās apspriešanas sanāksmes. Tajās kopumā piedalījās vairāk kā 100 dalībnieku.


Izstrādāti Kurzemes reģiona bērnu namu reorganizācijas plāni
2017-11-07
Projekta „Kurzeme visiem” ietvaros ir izstrādāti reorganizācijas plāni pieciem Kurzemes reģionā esošiem bērnu namiem jeb bērnu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijām.


Diskutē par infrastruktūras risinājumiem sabiedrībā balstītu pakalpojumu attīstībai Kurzemē
2017-10-23
2017.gada 12.oktobrī Kuldīgā Kurzemes pašvaldību vadības, attīstības un/vai plānošanas nodaļu, sociālo dienestu un Kurzemes plānošanas reģiona (KPR) pārstāvji tikās ar Kurzemes reģiona deinstitucionalizācijas (DI) plāna izstrādātāju SIA „SAFEGE Baltija”, lai diskutētu par Kurzemes reģiona DI plānā iekļaujamiem infrastruktūras risinājumiem un to izmaksām.


Mazāk pazīstamie risinājumi sabiedrībā balstītu pakalpojumu pieejamībai
2017-10-16
Jau vairākus mēnešus Kurzemes reģionā turpinās darbs pie sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sistēmas attīstības un deinstitucionalizācijas (DI) plāna izstrādes. Šobrīd SIA “Safege Baltija” pētnieki sadarbībā ar pašvaldību sociālajiem dienestiem jau ir noteikuši, kāds atbalsts būs visvairāk nepieciešams katrā pašvaldībā personām ar garīga rakstura traucējumiem (GRT), bērniem ar funkcionāliem traucējumiem (FT) un bērniem, kas šobrīd uzturas ārpus ģimenes aprūpes iestādēs.


Vecāki aicināti pieteikties sociālo rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanai
2017-10-02
Vecāki, kuru bērniem ar invaliditāti projekta „Kurzeme visiem” ietvaros ir veikta individuālo vajadzību izvērtēšana un izveidoti individuālie atbalsta plāni, aicināti izvēlēties nepieciešamākos un pieteikties to saņemšanai pašvaldības sociālajā dienestā.


Lai profesionāls atbalsts būtu pieejams tuvāk mājām
2017-10-09
Izstrādājot Kurzemes reģiona deinstitucionalizācijas plānu, tiek izvērtētas un analizētas iespējas attīstīt sociālos pakalpojumus, kas pēc iespējas balstītas personu individuālajās vajadzībās. Sociālo pakalpojumu attīstībai ir nepieciešams plašs speciālistu loks.


Puķu un dārzu draugi noslēdz sezonu
2017-09-05
No 17. marta, kas senajiem latviešiem bija dabas atmodas diena un joprojām kalendāros lasāms šī datuma nozīmīgums arī mūsdienās, līdz septembrim, kad sākas pirmās salnas, Bunkas kultūras namā nu jau vairākus gadus regulāri kopā sanāk puķu un dārza draugi.


Pirms mācībām bērni bauda pēdējās vasaras emocijas
2017-09-05
26. augustā Bunkas kultūras nams organizēja bērnu un jauniešu dienu ar domu pagasta un pārējai novada jaunākajai paaudzei piedāvāt kvalitatīvu pasākumu. Tā mērķis – ne tikai izklaidēties, bet arī gūt jaunas zināšanas, tādējādi iesildoties jaunajam mācību gadam.


Sestā projekta "Kurzeme visiem" partneru tikšanās
2017-08-11
Sestajā partneru tikšanās reizē 8.augustā Kuldīgā tika pārrunātas projekta „Kurzeme visiem” ieviešanas aktualitātes un kopā ar Kurzemes plānošanas reģiona DI plāna izstrādātājiem pārrunāta sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu (turpmāk – SBSP) pieejamība un plānota to attīstība Kurzemē.


Valsts nodrošinātais juridiskais atbalsts
2017-08-10
Juridiskās palīdzības administrācija informē par pakalpojumiem un aicina būt informētiem par to nodrošināšanas kārtību.


Atstumt vai atbalstīt?
2017-08-01
Pirmais solis projekta “Kurzeme visiem” ietvaros ir veikts. Ir apzināts to cilvēku skaits katrā pašvaldībā, kuriem būtu noderīgi un nepieciešami pakalpojumi. Tagad speciālisti izvērtē esošo situāciju un meklē labākos risinājumus sociālo pakalpojumu attīstībai.


Atbalsta grupas aizbildņiem, audžuģimenēm, adoptētājiem
2017-07-20
Aicinām iesaistīties atbalsta grupās aizbildņiem, audžuģimenēm, adoptētājiem (pulcēšanās Klaipēdas ielā 96A, Liepājā).


Kalneniekos uzlabo rotaļu laukumu
2017-07-11
23. jūnijā Kalnenieku rotaļu laukumā notika Priekules novada pašvaldības atbalstītā projekta “Bērnu laukuma papildināšana Kalnenieku ciemā” realizēšanas noslēguma pasākums.


Pabeigta bērnu ar invaliditāti vajadzību izvērtēšana un atbalsta plānu izstrāde
2017-06-30
Projekta “Kurzeme visiem” ietvaros 277 bērniem ar invaliditāti ir veikta individuālo vajadzību izvērtēšana un atbalsta plānu izstrāde. Tie ietver informāciju un rekomendācijas par bērnam un viņa ģimenei nepieciešamo atbalsta apjomu dzīvei sabiedrībā.


Paplašinās projekta “Kurzeme visiem” sadarbības partneru loks
2017-06-15
Par projekta „Kurzeme visiem” partneriem šogad kļuvušas 5 citu plānošanas reģionu pašvaldības – Aizkraukles novads un Jēkabpils pilsēta Zemgalē, Limbažu un Smiltenes novadi Vidzemē, kā arī Tukuma novads Rīgas plānošanas reģionā.


Aizvadīti Virgas pagasta svētki
2017-06-12
26. maijā Virgas skolas parkā tika aizvadīti jau otrie Virgas pagasta svētki. Šogad svētkus aizsākām ar dziesmām, dejām, stāstījumiem un mazu humora devu Virgas jaunās paaudzes izpildījumā.