Sabiedrība


Projekts “Rakstu rakstus izrakstīju”
2016-09-13
Priekules novada līdzfinansētā projekta “Rakstu rakstus izrakstīju” mērķis ir attīstīt radošo aktivitāšu daudzveidību Priekules novadā, konkrētāk Bunkas pagastā, kā arī saglabāt un nodot nākamajām paaudzēm latviešu kultūras mantojumu, apgūstot zināšanas prievīšu, jostiņu un gobelēnu aušanā.


Pāces vilnas fabrikas apmeklējums
2016-09-13
Bedrības “Saspraude” aktīvās dalībnieces ir nolēmušas tikt pie pašu austiem tautastērpa brunčiem. Priekules novada atbalstītā NVO projekta “Ceļā uz Latvijas 100gadi” viena no aktivitātēm bija Pāces vilnas fabrikas apmeklējums, lai iepazītu vilnas dzijas tapšanas procesu.


Labas pārvaldības saukļi sabiedrības informēšanai
2016-09-02
Tiesībsargs sadarbībā ar atsaucīgajām Latvijas novadu pašvaldībām šī gada septembrī uzsāk kampaņu "Īsa pamācība labā pārvaldībā", aicinot valsts un pašvaldību iestāžu darbiniekus un to klientus būt pieklājīgiem,


Sociālā atbalsta centrā tiks atsāktas interešu grupu nodarbības
2016-09-02
Priekules novada Sociālā atbalsta centrā, Ķieģeļu ielā 7, ar 9.septembri tiks atsāktas interešu grupu nodarbības, pievienojies!


”Pirmo reizi laivā!”
2016-08-29
Man šis projekts - tā bija, tiešām, pirmā reize laivā un tikšanās ar mūsu Kurzemes upēm. Pirmo reizi uzzināju, ka mums apkārt ir tik skaistas upes un daba. Uzzināju, kas ir “Priekules veloklubs” un nedaudz sapratu, kas ir laivošana - tā man ļoti iepatikās un to gribu turpināt.


Lai vasara būtu interesanta!
2016-08-25
Jā, lai vasara būtu interesanta mūsu pilsētas bērniem, biedrība “Brīnumpastaliņas” jau maijā uzsāka savu ideju virzīšanu vasaras projektam “Prieks dzīvot Priekulē”, kura ietvaros tika paredzētas sportiskas aktivitātes pasākumā “Audz stiprs Priekulē 3” un radošas aktivitātes rokdarbu darbnīcās “Kopā jautrāk”.


Sociālie dienesti Kurzemē aicina noteiktas iedzīvotāju grupas pieteikties individuālo vajadzību izvērtēšanai
2016-08-18
Visu Kurzemes pašvaldību Sociālajos dienestos* ir sākta bērnu ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem noteikta invaliditāte, un viņu ģimeņu, kā arī pieaugušo ar garīga rakstura traucējumiem, kuriem noteikta I vai II grupas invaliditāte, pieteikumu pieņemšana individuālo vajadzību izvērtēšanai un atbalsta plānu izstrādei.


“Šeit un otrpus Daugavai”
2016-08-16
Šī gada vasarā Kalētu Mūzikas un mākslas skolas bērniem bija iespēja iesaistīties projektā “Šeit un otrpus Daugavai.” Tā ietvaros jūnija sākumā bērni devās divu dienu ekspedīcijā pa Priekules novadu un piedalījās izbraucienā uz Daugavpili ar mērķi savus iespaidus atainot vizuālās mākslas darbos, lai projekta noslēgumā varētu izveidot savu mākslas darbu izstādi.


Durvis ver “Rokdarbnīca”
2016-07-22
Pirms Līgo svētkiem, 21.jūnijā, Priekulē, Galvenā ielā 8 notika “Rokdarbnīcas” atklāšanas svētki, kurā omulīgi iekārtojušies biedrības “Saspraude” dalībnieki.


Jaunieši vasarā gūst pirmo darba pieredzi
2016-07-22
Līdzīgi kā citviet Latvijā arī Priekules novada skolu jaunieši varēja pieteikties subsidētajām algotajām darba vietām vasarā - pasākumā „Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs” .


Labklājības ministrija tiekas ar projekta "Kurzeme visiem" ieviesējiem
2016-07-21
Š.g. 27. jūnijā Kuldīgā projekta “Kurzeme visiem” ieviesēji – Kurzemes plānošanas reģions, Rojas novada pašvaldības pārstāvji un pārējās Kurzemes pašvaldības, bērnu nami un VSAC “Kurzeme” tikās ar vadošajiem Labklājības ministrijas darbiniekiem, lai pārrunātu aktualitātes deinstitucionalizācijas (DI) procesa ieviešanā Latvijā.


Vasaras dienas nometne "Brīnumi"
2016-07-12
Jau septīto gadu Priekules baptistu draudze piedāvāja iespēju bērniem vecumā no pieciem līdz desmit gadiem piedalīties aizraujošā dienas nometnē Vasaras Bībeles skolā, kas šogad notika no 21.līdz 24. jūnijam ar nosaukumu “BRĪNUMI”.


Pašvaldības projektu konkursa rezultāti
2016-06-14
2016.gada konkursam kopumā tika saņemti 15 projektu iesniegumi par kopējo summu 19 908 EUR. 14 projektu iesniegumus komisija apstiprināja un vienu noraidīja.


Līdaku mazuļi papildina Prūšu ūdenskrātuvi
2016-05-25
Ar LAD Zivju fonda atbalstu 17.maija pēcpusdienā 8300 līdaku mazuļu tika ielaisti Prūšu ūdenskrātuvē. Tas varētu nozīmēt, ka nākošajā vasarā makšķerniekiem lomi būs bagātāki un līdaku netrūks.


Krotes “Jautrie pirkstiņi” iegūst simpātijas
2016-05-17
11. maijā Biznesa izglītības biedrības Junior Achievement Latvija (JA Latvija) sadarbībā ar stratēģisko partneri Swedbank un LU Ekonomikas un vadības fakultāti organizēja Jauno uzņēmēju dienu 2016.


Gramzdas Lielā talka
2016-04-28
Šogad Gramzdā Lielajā talkā tika aicināti piedalīties visi, kuri vēlas iesaistīties Gramzdas Mežaparkā veidošanā, tāpēc 23.aprīļa rītā gramzdenieki pulcējās Tautas namā, kur talkot gribētājiem savu ieceri Mežaparka veidošanā pastāstīja mākslinieks Ģirts Burvis.


Novada SMU iziet pasaulē
2016-03-23
Gan lielu, gan mazu uzņēmēju iespējas atrast jaunus sadarbības partnerus sākas ar lēmumu iziet no savas komforta zonas un ļauties nezināmajam, jo tikai tā var izzināt savu patieso varēšanu un apzināties iespējas, kādas ir mums visapkārt.


Ar dāvanām čemodānā uz Jordāniju
2016-03-23
Jau otro gadu mācītājs Mārcis Zīverts aktīvi atbalsta biedrības “Baltic Global Initiative” akciju “Zvaigzne austrumos”, kuras mērķis ir sarūpēt dāvaniņas karā cietušajiem bērniem.


Tiek plānoti jauni sociālie pakalpojumi un atbalsta iespējas Kurzemē
2016-03-21
Kopš pagājušā gada nogales Latvijā ir uzsākts deinstucionalizācijas (DI) process ar mērķi ilgtermiņā radīt tādu sociālo pakalpojumu un atbalsta sistēmu, kas sniedz sabiedrībā balstītus pakalpojumus un maksimāli samazina ilgstošas aprūpes iestādēs esošo personu skaitu.


Atskats uz projektu “Virgā meklēsim iedvesmu jauniem sapņiem un emocijām”
2016-03-09
2015. gadā Priekules novada Virgas pagasta Paplakā tika īstenots biedrības "Zviedru draugu kopa" projekts "Virgā meklēsim iedvesmu jauniem sapņiem un emocijām", kuru atbalstīja Borisa un Ināras Teterevu fonds un Priekules novada pašvaldība. Projekta ietvaros bija iespēja mācīties stikla un zīda apgleznošanu, dekupāžu un apgūt Su Džok terapijas pamatus.
Pasākumu kalendārs