Aktualitātes


Ar savu iniciatīvu sakopj Vārtājas kapu daļu
2016-10-26
Vārtājas senlejas pakalnītē atrodas Vārtājas kapi, daļa to teritorijas iekļauta Grobiņas, bet daļa - Priekules novada teritorijā.


Purmsātos viesojas baronu pēcteces
2016-10-26
Saulainā septembra dienā Purmsātu muižas durvis vēra trīs dāmas. Viņas visas vieno baronu Ungern-Šternbergu vārds, viņas ir māsas, barona Paula Ādolfa von Ungern-Šternberga mazmeitas.


Priekules novadā uzstādīta jauna “Tele2” 4G interneta bāzes stacija
2016-12-09
Vadošais mobilo sakaru operators “Tele2” paziņo, ka Priekules novada Bunkā ir uzbūvēta jauna ceturtās paaudzes jeb 4G mobilā interneta bāzes stacija, kas nodrošina zibenīgu “Tele2” mobilo internetu un ātru tā savienojumu.


Kurzemē sākta bērnu ar funkcionāliem traucējumiem individuālo vajadzību izvērtēšana un atbalsta plāna izstrāde
2016-12-02
Projekta “Kurzeme visiem” ietvaros novembra beigās sākta Kurzemes reģionā dzīvojošo bērnu, kuriem ir funkcionāli traucējumi, individuālo vajadzību izvērtēšana un atbalsta plānu izstrāde, lai noteiktu un rekomendētu bērnam un viņa ģimenei visatbilstošākos sociālos pakalpojumus.


Dzirnavu ielā - svētki
2016-10-20
Priekules iedzīvotāji un citi interesenti 14.oktobrī tika aicināti uz Dzirnavu ielas atklāšanas svētkiem, kuros, piedaloties Priekules novada pašvaldības pārstāvjiem, būvniekiem, un interesentiem kā arī bērnudārza “Dzirnaviņas” audzēkņiem un darbiniekiem, tika atklāta no jauna asfaltētā iela.


Radošās apvienības “Saspraude” aktivitātes
2016-09-30
Radošā apvienība “Saspraude” darbojas Priekules mūzikas un mākslas skolā un “Rokdarbnīcā”.


Zivju fonda atbalsts Prūšu ūdenskrātuvei - motorlaiva (raksts ievietots 26.09.2016.)
2016-09-22
Virgas pagasta pārvalde šā gada martā iesniedza projektu LAD Zivju fondā par laivas, motora, laivas piekabes un glābšanas ekipējuma iegādi Virgas pagasta Prūšu ūdenskrātuvei.


"PRIEKULES NOVADA JAUNIEŠI PA SIMTGADES PĒDĀM" (raksts pievienots 16.09.2016.)
2016-09-16
Priekules novada pašvaldība 2016.gada 14.aprīlī ar Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru Jaunatnes politikas valsts programmas 2016.gadam 1.sadaļas "Valsts atbalsta nodrošināšana jaunatnes politikas īstenošanai pašvaldībās" 1.4.apakšsadaļas "Atbalsts jauniešu centru darbības nodrošināšanai pašvaldībās ar mērķi veidot un stiprināt jauniešu piederības apziņu" ietvaros noslēdza līgumu par projekta "PRIEKULES NOVADA JAUNIEŠI PA SIMTGADES PĒDĀM" (Nr. 4-27/4) īstenošanu.


Atbalsts ģimenēm, kurās aug bērni ar funkcionāliem traucējumiem un noteiktu invaliditāti
2016-09-15
Lai bērns un tā vecāki bez maksas varētu saņemt sev nepieciešamos sociālās rehabilitācijas, rehabilitaloga, psihologa pakalpojumus, kā arī fizioterapiju un iespēju piedalīties izglītojošās atbalsta grupās.


Projekts “Rakstu rakstus izrakstīju”
2016-09-13
Priekules novada līdzfinansētā projekta “Rakstu rakstus izrakstīju” mērķis ir attīstīt radošo aktivitāšu daudzveidību Priekules novadā, konkrētāk Bunkas pagastā, kā arī saglabāt un nodot nākamajām paaudzēm latviešu kultūras mantojumu, apgūstot zināšanas prievīšu, jostiņu un gobelēnu aušanā.


Pāces vilnas fabrikas apmeklējums
2016-09-13
Bedrības “Saspraude” aktīvās dalībnieces ir nolēmušas tikt pie pašu austiem tautastērpa brunčiem. Priekules novada atbalstītā NVO projekta “Ceļā uz Latvijas 100gadi” viena no aktivitātēm bija Pāces vilnas fabrikas apmeklējums, lai iepazītu vilnas dzijas tapšanas procesu.


Labas pārvaldības saukļi sabiedrības informēšanai
2016-09-02
Tiesībsargs sadarbībā ar atsaucīgajām Latvijas novadu pašvaldībām šī gada septembrī uzsāk kampaņu "Īsa pamācība labā pārvaldībā", aicinot valsts un pašvaldību iestāžu darbiniekus un to klientus būt pieklājīgiem,


Sociālā atbalsta centrā tiks atsāktas interešu grupu nodarbības
2016-09-02
Priekules novada Sociālā atbalsta centrā, Ķieģeļu ielā 7, ar 9.septembri tiks atsāktas interešu grupu nodarbības, pievienojies!


”Pirmo reizi laivā!”
2016-08-29
Man šis projekts - tā bija, tiešām, pirmā reize laivā un tikšanās ar mūsu Kurzemes upēm. Pirmo reizi uzzināju, ka mums apkārt ir tik skaistas upes un daba. Uzzināju, kas ir “Priekules veloklubs” un nedaudz sapratu, kas ir laivošana - tā man ļoti iepatikās un to gribu turpināt.


Izmaiņas noteikumos par pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu iznomāšanu
2019-02-13
No 2018. gada 1. jūlija stājās spēkā jauni Ministru kabineta noteikumi Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi”, kas nosaka jaunu kārtību pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu iznomāšanai, nomas maksas aprēķināšanas kārtību un citus nosacījumus.


Lai vasara būtu interesanta!
2016-08-25
Jā, lai vasara būtu interesanta mūsu pilsētas bērniem, biedrība “Brīnumpastaliņas” jau maijā uzsāka savu ideju virzīšanu vasaras projektam “Prieks dzīvot Priekulē”, kura ietvaros tika paredzētas sportiskas aktivitātes pasākumā “Audz stiprs Priekulē 3” un radošas aktivitātes rokdarbu darbnīcās “Kopā jautrāk”.


Sociālie dienesti Kurzemē aicina noteiktas iedzīvotāju grupas pieteikties individuālo vajadzību izvērtēšanai
2016-08-18
Visu Kurzemes pašvaldību Sociālajos dienestos* ir sākta bērnu ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem noteikta invaliditāte, un viņu ģimeņu, kā arī pieaugušo ar garīga rakstura traucējumiem, kuriem noteikta I vai II grupas invaliditāte, pieteikumu pieņemšana individuālo vajadzību izvērtēšanai un atbalsta plānu izstrādei.


“Šeit un otrpus Daugavai”
2016-08-16
Šī gada vasarā Kalētu Mūzikas un mākslas skolas bērniem bija iespēja iesaistīties projektā “Šeit un otrpus Daugavai.” Tā ietvaros jūnija sākumā bērni devās divu dienu ekspedīcijā pa Priekules novadu un piedalījās izbraucienā uz Daugavpili ar mērķi savus iespaidus atainot vizuālās mākslas darbos, lai projekta noslēgumā varētu izveidot savu mākslas darbu izstādi.


Durvis ver “Rokdarbnīca”
2016-07-22
Pirms Līgo svētkiem, 21.jūnijā, Priekulē, Galvenā ielā 8 notika “Rokdarbnīcas” atklāšanas svētki, kurā omulīgi iekārtojušies biedrības “Saspraude” dalībnieki.


Jaunieši vasarā gūst pirmo darba pieredzi
2016-07-22
Līdzīgi kā citviet Latvijā arī Priekules novada skolu jaunieši varēja pieteikties subsidētajām algotajām darba vietām vasarā - pasākumā „Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs” .
Pasākumu kalendārs